Persónuverndaryfirlýsing Heimkaup ehf

Almennt

Í þessari persónuverndaryfirlýsingu kemur fram hvernig við umgöngumst þær persónuupplýsingar sem við geymum um þig og hvaða réttindi þú átt varðandi upplýsingarnar. Til einföldunar verður hér eftir talað um Heimkaup sem „vefsíðu“ eða „við“.

Við heitum því að gæta fyllsta trúnaðar og virða rétt þinn varðandi meðferð persónuupplýsinga um þig. Okkur er umhugað um persónuvernd og við viljum að þú vitir hvernig við meðhöndlum persónuupplýsingar um þig. Stefna þessi tekur til persónuupplýsinga hvort sem þeim er safnað og þær varðveittar með rafrænum hætti, á pappír eða með öðrum hætti. Stefnan tekur til skráningar, vörslu og vinnslu persónuupplýsinga sem falla undir stefnuna.

Stefnan er aðgengileg á vefsíðu Heimkaupa. Þér er bent á stefnuna í innskráningarferli þegar þú sækir um þjónustu frá okkur og þú ert beðin(n) um að staðfesta lestur hennar.

Ábyrgðaraðili

Heimkaup ehf, kt. 430910-0190, Hagasmára 1, Kópavogi er ábyrgðaraðili fyrir þeirri vinnslu persónuupplýsinga sem fram fer í tengslum við þjónustu og vörur Heimkaupa.

Hvaða upplýsingum söfnum við og hvernig söfnum við þeim?

Persónuupplýsingar eru hvers kyns upplýsingar um einstakling sem gera mögulegt að persónugreina hann, beint eða óbeint. Við notum persónuupplýsingar alla jafna í þeim tilgangi að virkja aðgang þinn að vefsíðum okkar, veita þér fyrsta flokks þjónustu, upplýsa þig um tilboð sem við teljum að þú hafir áhuga á. Við söfnum einkum eftirfarandi persónuupplýsingum um þig:

Að jafnaði fáum við framangreindar upplýsingar beint frá þér en upplýsingarnar kunna þó að koma frá þriðja aðila, t.d. CreditInfo á Íslandi, stjórnvöldum og/eða þjónustuveitendum okkar.

Tilgangur vinnslu okkar á persónuupplýsingum

Við söfnum og geymum persónuupplýsingar um þig m.a. í eftirfarandi tilgangi:

Að því gefnu að þú veitir okkur samþykki þitt getum við notað persónuupplýsingar þínar til að kynna fyrir þér vörur og þjónustur frá okkur, eignartengdum félögum eða samstarfsaðilum. Við gætum einnig sent þér annað markaðstengt efni sem við teljum að þú gætir haft áhuga á.

Innt er eftir samþykki þínu á vefsíðum okkar þegar þú sækir um aðgang. Þú getur einnig komið samþykki þínu á framfæri með því að senda okkur tölvupóst á personuvernd@heimkaup.is

Þessi samskipti gætu átt sér stað í gegnum tölvupóst síma, bréfleiðis eða með SMS. Þú getur alltaf afturkallað samþykki þitt hvenær sem þér hentar til að koma í veg fyrir að við sendum þér efni í markaðstengdum tilgangi í framtíðinni. Þú getur það með því að fara á vefsíðu okkar og afskrá þig, smella á tengil í tölvupósti sem þú hefur fengið frá okkur, sent tölvupóst á personuvernd@heimkaup.is eða smellt hér. Í slíkri beiðni þarf að koma skýrt fram að þú viljir ekki fá sent frá okkur slíkt efni, framvegis.

Ekki er víst að afturköllunin taki tafarlaust gildi en við munum reyna að verða við slíkri beiðni eins fljótt og mögulegt er, en tryggjum að slíkt sé lokið innan 30 daga. Ef þú vilt ekki fá markaðstengt efni frá okkur, getum við samt haldið áfram að hafa samband við þig og sent þér nauðsynlegar upplýsingar í tengslum við þjónustu okkar og/eða lögum samkvæmt.

Miðlun til þriðja aðila

Í því skyni að uppfylla þann tilgang sem lýst er hér að ofan kann að vera nauðsynlegt að miðla persónugreinanlegum upplýsingum um þig til þriðju aðila. Til að mynda sjá slíkir aðilar um vinnslu við debet- og kreditfærslur, vöruflutninga, þjónustuver, útsendingu tölvupósts, hýsingu UT-búnaðar, fjarskiptafyrirtæki og rekstur tölvukerfis.

Okkur er heimilt að miðla persónuupplýsingum til þriðja aðila (vinnsluaðila) sem er þjónustuveitandi umboðsmaður eða verktaki okkar, í þeim tilgangi að ljúka við verkefni fyrir þig eða veita þér þjónustu eða vöru sem þú hefur beðið um eða samþykkt. Okkur er einnig heimilt að deila upplýsingum með vinnsluaðilum þegar það er nauðsynlegt til að vernda brýna hagsmuni t.d. við innheimtu á vanskilakröfum. Við deilum einnig upplýsingum, í tölfræðilegum tilgangi, með vinnsluaðilum sem vinna með fyrirtækinu við gæða- og markaðsstarf. Við afhendum vinnsluaðilunum einungis þær persónuupplýsingar sem eru nauðsynlegar fyrir vinnsluaðila í framangreindum tilgangi og gerir fyrirtækið þá samning þar sem vinnsluaðilarnir undirgangast skyldu um að halda upplýsingum um þig öruggum og nota þær einungis í framangreindum tilgangi.

Eftirfarandi eru þeir vinnsluaðilar sem við miðlum persónugreinalegum upplýsingum til:

Vinnsluaðili

Tilgangur vinnslu

Persónuupplýsingar

Ritari ehf

Sér um að svara í síma, tölvupósti og í netspjalli fyrir okkur í þeim tilgangi að veita viðskiptavinum betri þjónustu. Ritari ábyrgist að starfsfólk þeirra sé bundið trúnaði.

Starfsfólk Ritara getur flett upp pöntunum í þeim tilgangi að svara spurningum viðskiptavina.

Program 5 d.o.o.

Hugbúnaðarfyrirtæki sem leggur til forritara sem vinna að þróun vefsvæða okkar. Program 5 ábyrgist að það starfsfólk þeirra sem hefur aðgang að kerfum okkar sé bundið trúnaði.

Forritarar Program 5 hafa aðgang að gagnagrunnum vefsvæða okkar

Origo ehf

Hýsing vefsvæða okkar er hjá Origo. Origo ábyrgist að það starfsfólk þeirra sem hefur aðgang að kerfum okkar sé bundið trúnaði.

Afritunartaka á gagnagrunni.

Mandrill.com

Ef þú pantar hjá okkur notum við Mandril til að senda þér kvittun í tölvupósti. Þetta er því nauðsynlegt þegar þú átt viðskipti okkur.

Persónuupplýsingar geta farið í gegnum kerfið til að mynda, nafn, heimilisfang og sími þegar pantað er.

Zendesk.com

Heldur utan um síma og tölvupóstsamkipti við viðskiptavini þegar þeir hafa samband við okkur.

Þær persónuupplýsingar sem viðskiptavinur eða starfsmaður gefur upp geta farið inn í kerfið.

Klaviyo

Hugbúnaðarfyrirtæki sem sér um að senda klæðaskerasniðin skilaboð til viðskiptavina miðað við kaupsögu og hvað vörur hann hefur skoðað á vefsíðunni. Skilaboðin geta verið tölvupóstur og SMS skilaboð.

Þær persónuupplýsingar sem viðskiptavinur hefur gefið upp við kaup á vöru eða þjónustu, t.d. nafn, heimilisfang, sími, tölvupóstur. Einnig upplýsingar um hvað vörur viðskiptavinur hefur verið að skoða á vefsíðunni.

Flutningar til annarra landa

Við gætum notað  þjónustuveitendur, sem í einhverjum tilvikum kunna að vinna persónuupplýsingar þínar utan EES-svæðisins. Í slíkum tilvikum ábyrgjumst við að flutningur gagna til landa utan EES-svæðisins eigi sér aðeins stað í samræmi við ákvæði þar að lútandi í gildandi persónuverndarlöggjöf.

Öryggi persónuupplýsinga

Við viðhöfum viðeigandi öryggisráðstafanir í því skyni að hindra að persónuupplýsingar þínar glatist, breytist, verði birtar eða aðgangur veittur að þeim í leyfisleysi. Aðgangur að upplýsingunum er auk þess takmarkaður við þá aðila sem nauðsyn ber til og sem eru bundnir trúnaðarskuldbindingu.

Við vekjum athygli á því að þú ber ábyrgð á persónuupplýsingum, t.d. nafni, aldri og mynd, sem þú kýst að deila á almennum vettvangi, t.d. í gegnum spjallrás eða Facebook síður vefsíðna okkar.

Við viljum einnig taka fram að gagnaflutningur á netinu er aldrei fullkomin öruggur. Þér er því bent á að láta okkur umsvifalaust vita ef þú telur hættu á að tilteknar upplýsingar sem þú hefur gefið okkur séu í hættu.

Ef upp kemur öryggisbrestur sem hefur áhrif á persónuupplýsingar munum við tilkynna slíkt til Persónuverndar og eftir atvikum til þín eftir því sem lög mæla fyrir um.

Teljir þú að samskipti þín við okkur séu ekki örugg, biðjum við þig um að láta okkur umsvifalaust vita um vandamálið með því að senda póst á netfangið personuvernd@heimkaup.is

Vefsíður okkar eru ætlaðar einstaklingum sem eru í það minnsta orðnir 13 ára. Við krefjumst þess að einstaklingar yngri en 13 ára gefi ekki upp persónuupplýsingar í gegnum síðurnar. Það er stefna okkar að hvorki safna né varðveita persónuupplýsingar um neinn einstakling yngri en 13 ára.

Hve lengi eru persónuupplýsingar geymdar?

Persónuupplýsingar geymum við aðeins svo lengi sem nauðsyn ber til í þeim tilgangi sem þeirra var aflað. Geymslutími slíkra persónuupplýsinga fer eftir eðli upplýsinganna og þeim lagareglum sem gilda um viðkomandi vinnslu persónuupplýsinga, t.d. skatta- eða bókhaldslöggjafar. Í einstaka tilvikum kann einnig að vera nauðsynlegt að geyma gögn vegna lögmætra hagsmuna , t.d. vegna deilumála.

Réttur þinn

Í vissum tilvikum átt þú réttindi samkvæmt persónuverndarlöggjöf í tengslum við vinnslu okkar á persónuupplýsingum. Ef þú vilt neyta þessara réttinda biðjum við þig að hafa samband við okkur og við munum leitast við að svara beiðni þinni eins fljótt og auðið er, en tryggjum að slíkt sé lokið innan 30 daga  nema um sé að ræða margar eða umfangsmiklar beiðnir. Við kunnum að óska eftir viðbótarupplýsingum frá þér í tengslum við beiðni þína, t.d. vegna auðkenningar.

Við tökum ekki almennt ekki gjald fyrir afhendingu gagna eða afgreiðslu annarra beiðna. Við áskiljum okkur þó rétt á að innheimta gjald eða synja um afhendingu þegar um er að ræða beiðnir sem eru bersýnilega tilhæfulausar, óhóflegar eða margendurteknar.

Réttur til aðgangs: Þú átt rétt á að óska eftir aðgangi að persónuupplýsingum um þig og að fá afhent afrit upplýsinganna. Með þeim hætti getur þú fullvissað þig um að upplýsingarnar séu réttar og að vinnsla okkar á þeim sé í samræmi við lög.

Réttur til leiðréttingar: Ef einhverjar upplýsingar um þig eru rangar eða ónákvæmar átt þú almennt rétt á að láta okkur leiðrétta þær.

Réttur til eyðingar: Í vissum tilvikum getur þú átt rétt á að við eyðum persónuupplýsingum sem við geymum um þig. Þetta á einkum við í þeim tilvikum þar sem upplýsingarnar eru ekki lengur nauðsynlegar, ef þú hefur andmælt vinnslu upplýsinganna (sbr. hér að neðan), ef vinnslan reynist ólögmæt, eða ef vinnslan byggði á samþykki sem þú hefur síðar afturkallað. Við áskiljum okkur  þó rétt til að meta í hvert eitt sinn hvort skylt sé að eyða gögnum.

Réttur til að andmæla vinnslu: Ef vinnsla okkar byggir á almannahagsmunum/ lögmætum hagsmunum okkar eða annarra og þú telur að vegna aðstæðna þinna brjóti vinnslan gegn grundvallarréttindum þínum, getur þú andmælt vinnslunni. Ef þú andmælir, hættum við vinnslunni nema við getum bent á ríkari lögmæta hagsmuni af að halda henni áfram.

Réttur til takmörkunar á vinnslu: Í eftirtöldum tilvikum átt þú rétt á að við stöðvum vinnslu persónuupplýsinga:

Réttur til að afturkalla samþykki: Í þeim tilvikum þar sem við byggjum vinnslu á samþykki þínu er þér ávallt heimilt að afturkalla slíkt samþykki. Afturköllun þýðir þó ekki að vinnsla sem fór fram áður en samþykki var afturkallað sé ólögmæt.

Ef þú vilt nýta framangreindan rétt þá sendur okkur tölvupóst á personuvernd@heimkaup.is eða smelltu hér.

Persónuverndarfulltrúi

Ef þú hefur spurningar, athugasemdir, eða kvartanir fram að færa varðandi þessa persónuverndaryfirlýsingu eða meðferð okkar á persónuupplýsingum getur þú haft samband við persónuverndarfulltrúa okkar á netfanginu: personuvernd@heimkaup.is

Ef þú telur þig ekki fá úrlausn þinna mála hjá persónuverndarfulltrúa er þér ávallt heimilt að beina kvörtun til Persónuverndar

Breytingar

Persónuverndaryfirlýsing þessi var samþykkt þann 1. júlí 2018 og síðast uppfærð 27. maí 2024.

Með sama hætti er okkur mikilvægt að upplýsingar um þig séu ávallt sem réttastar. Því biðjum við þig góðfúslega að láta okkur vita ef tengiliðaupplýsingar þínar - t.d. símanúmer þitt eða netfang eða aðrar upplýsingar breytast.