Wedo ehf.

Jafnréttisáætlun og jafnlaunastefna 2021-2024

Tilgangur og markmið

Jafnlaunakerfi Wedo byggir á staðli ÍST85:2012 á grundvelli 7. gr. laga nr. 150/2020 um jafnlaunavottun. Tilgangur og markmið jafnréttisstefnu Wedo er að stuðla að jafnrétti allra kynja í samræmi við lög um jafna stöðu og jafnan rétt þeirra. Wedo fylgir þeirri meginreglu að greidd séu sömu laun fyrir sömu eða jafn verðmæt störf og að kjör séu ætíð ákveðin út frá sömu forsendum, þannig að enginn kynbundinn launamunur sé til staðar hjá Wedo.

Umfang

Stefnan nær til alls starfsfólks Wedo.

Jafnlaunastefna og jafnréttisáætlun Wedo

Wedo leggur áherslu á jafnrétti kynjanna og að nýta til jafns styrkleika alls starfsfólks þannig að hæfileikar og færni alls mannauðs njóti sín sem best og er það skjalfest með stefnu þessari. Stefna Wedo er að vera vinnustaður þar sem allir eru metnir að verðleikum eftir hæfni og frammistöðu og að allir hafi jöfn tækifæri til þess að axla ábyrgð og sinna verkefnum óháð kyni. Wedo fylgir lögum, reglum og samningum sem snerta jafnréttismál og gilda á hverjum tíma. Wedo notast við kjarasamninga VR sem viðmiðunarkjarasamninga.

Meginmarkmið í jafnréttismálum eru:

• að greiða öllum kynjum sömu kjör fyrir jafn verðmæt störf,

• að vera vinnustaður þar sem öll kyn eiga jafna möguleika bæði til starfs og til þróunar í starfi,

• að vera vinnustaður þar sem öll kyn njóta sömu tækifæra til starfsþjálfunar og fræðslu,

• að vera vinnustaður sem finnur leiðir til samræmingar á fjölskyldu- og atvinnulífi starfsfólks,

• að vera vinnustaður þar sem ekkert ofbeldi er liðið, hér undir fellur meðal annars kynbundið ofbeldi, kynbundið og kynferðislegt áreitni,

• að vera vinnustaður sem að fylgir lögum, reglum og kjarasamningum, sem eru í gildi á hverjum tíma,

• og að vera vinnustaður sem heldur starfsfólki sínu upplýstu um jafnlaunastefnu og jafnréttisáætlun.

Innleiðing og rýni

Framkvæmdastjóri er eigandi jafnlaunakerfisins og ber ábyrgð á því að jafnlaunastefnan sé órjúnanlegur hluti af launastefnu Wedo. Mannauðsstjóri ber ábyrgð á rekstri jafnlaunakerfisins, þ.e.skjalfestingu, innleiðingu, umbótum og framkvæmd ásamt því að sjá til þess að stefnunni og jafnlaunakerfinu í heild sé viðhaldið, það rýnt og endurskoðað. Þá ber framkvæmdastjóri ábyrgð á að rýni á árangri jafnlaunakerfisins sé framkvæmd árlega og að brugðist sé við ef þarf. Mannauðsstjóri ber ábyrgð á að öll gögn sem rýna á liggji fyrir þegar kemur að árlegri rýni. Stjórnendur Wedo skuldbinda sig til að framfylgja og bera sameiginlega ábyrgð á að viðhalda stöðugum umbótum á öllum þáttum jafnlaunakerfisins.

Gildistími

Jafnlaunastefnu skal endurskoða á þriggja ára fresti. Gildistími núverandi Jafnréttisáætlunar og jafnlaunastefnu Wedo er 2021-2024.

Jafnréttisáætlun

Ertu með ábendingu sem þú vilt koma á framfæri? Jafnlaunaábending